ภาษาจีน

<:article id=post-595>

 

ภาษาจีน

ผลการเรียนรู้

1. รู้และอ่านออกเสียงสระ พยัญชนะ ในระบบพินอินได้

2. รู้และสามารถเขียนพินอินได้ถูกต้องตามระบบพินอินได้

3. รู้และเข้าใจคำสั่งต่างๆ ที่ใช้บ่อยในห้องเรียนเป็นภาษาจีนได้

4. รู้และสามารถกล่าวทักทาย กล่าวลา กล่าวขอบคุณ แนะนำตนเองแบบง่ายๆ และกล่าวขอโทษเป็นภาษาจีนได้เหมาะสมกับสถานการณ์

5. รู้และบอกความต้องการของตนเองอย่างง่ายๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

6. รู้และสามารถแยกกลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ อาหาร ผลไม้ วัน สี ขนาด สถานที่ได้

7. รู้และสามารถเขียนตัวอักษรจีนอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องคามลำดับขีด

8. รู้และแสดงออกซึ่งความเข้าใจในวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

9. รู้และเข้าใจเนื้อหาเพลงจีนแบบง่ายๆ และสามารถร้องเพลงได้

10. รู้และสามารถนำความรู้ทางภาษาไปใช้ในกิจกรรมที่กำหนดให้ได้

 

รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s